İK POLİTİKASI VE VİZYONU

İnsan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücü en verimli şekilde değerlendirmek ve uzun vadede devamlılığını sağlamak şirketimizin başarı ve verimlilik odaklı stratejik plan ve hedefleri doğrultusundadır.

Bu kapsamda;

  • Tüm şirket çalışanlarının yeteneklerini ve becerilerini sürekli geliştirip kullanabilecekleri çalışma ortamı hazırlamak,
  • Personelimizin, iş tatmin beklentilerini karşılayarak; gelişimlere bağlı eğitim programları hazırlamak,
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kurum Kültürü oluşturmak ve şirkete bağlılıklarını arttırmak,
  • Şirketimizin insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimle birlikte, zihinsel yeteneklerini, kişilik özelliklerini ve kendilerini geliştirme düzeylerinin devamını sağlamak,
  • Değer yaratan yüksek potansiyelli personellerin performanslarının takibi ve şirket bünyesinde kariyer hedeflerinin belirlenmesi ile sürdürülebilir başarıyı hedefleyen şirket olmak,
  • Şirket başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması.